SILTUMNĪCA

Radījām balles tematikai piemērotu fotostūrīti. Siltumnīcās dzīvība var būt arī rudenī.