VAINAGU DARBNĪCAS 2022

Katru gadu, pinot savu vainagu, es izteicu klusu lūgšanu - kaut man reiz būtu sava darbnīca, kur sievietes varētu nākt norimties no ikdienas rūpēm, atmodināt sevī sievietes radošo dabu, caur sajūtām, ar dabas materiāliem atgriezties kādās patīkamās atmiņās un saņemt jaunu enerģiju, iedvesmu turpmākajam ceļam. Un šogad tas ir piepildījies - manā darbnīcā jau notikušas vairākas meistarklases sievietēm.

Lai mums ikvienai izdodas pietuvoties sev un atklāt sevī no jauna to unikālo radošo daļu, kas ienes tik daudz dzīvīguma un prieka gan mūsu, gan tuvāko dzīvēs!

Foto: Lauma Veigure